سه شنبه , ۴ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۳ امکانات
پیروزی حزب آنگلا مرکل

پیروزی حزب آنگلا مرکل

به گزارش مجله بین الملل صلح پیروزی حزب آنگلا مرکل با بهایی سنگین در پارلمان با اعلام …